STK Modřice logo
STK Modřice logo

PROVOZNÍ DOBA NA KONCI ROKU 2018:

24.12., 25.12. a 26.12. – ZAVŘENO,

27.12. otevřeno 8:00–16:00 h | 28.12. otevřeno 8:00–14:00 h | 31.12. ZAVŘENO.

Potřebné doklady pro provedení STK a měření emisí

Pravidelná technická prohlídka

 • Technický průkaz vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů .

Opakovaná technická prohlídka

 • Technický průkaz vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, nebo potvrzení o jeho zadržení
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle·§ 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena

Evidenční kontrola vozidel

 • Technický průkaz vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • Pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel (před registrací)

 • Doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz
 • Prohlášení o shodě nebyl-li vydán technický průkaz
 • Osvědčení o registraci vozidla vydaný jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto vozidla, technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů.

Technická prohlídka za účelem schválením technické způsobilosti silničního vozidla

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla:

 • Doklad o registraci vozidla v cizím státě nebo jiný, jemu odpovídající doklad
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů.

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoven
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů.

c) v případě přestavby vozidla:

 • Technický průkaz vozidla,
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován, výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny.
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů.