STK Modřice logo

Ceny služeb prováděných na STK Modřice

Stanice technické kontroly (STK 37.62)

OSOBNÍ AUTOMOBILY (M1) A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (N1)

1. Pravidelná technická prohlídka (emisní protokol z naší stanice)

1050 Kč

2. Pravidelná technická prohlídka (emisní protokol z jiné stanice mimo LPG, CNG)

1290 Kč

3. Opakovaná technická prohlídka do 5 pracovních dnů

ZDARMA

4. Opakovaná technická prohlídka do 30 dnů (částečný rozsah)

490 Kč

5. Opakovaná technická prohlídka nad 30 dnů (plný rozsah)

1050 Kč

6. Evidenční kontrola

540 Kč

7. Prohlídka před registrací vozidla

1050 Kč

8. Prohlídka před registrací vozidla (emisní protokol z jiné stanice mimo LPG, CNG)

1290 Kč

9. Před schválením technické způsobilosti (ze zemí mimo EU a EHP, přestavba, stavba vozidla)

1050 Kč

10. Před schválením technické způsobilosti (emisní protokol z jiné stanice mimo LPG, CNG)

1290 Kč

11. Technický protokol (technická data)

1000 Kč

12. Prohlídka na žádost zákazníka – plný rozsah

1000 Kč

13. Prohlídka na žádost zákazníka – částečný rozsah

490 Kč

14. Vylepení náhradní známky

50 Kč

MOTOCYKLY (L) A PŘÍPOJNÁ VOZIDLA (O1, O2)

15. Pravidelná technická prohlídka

540 Kč

16. Opakovaná technická prohlídka do 5 pracovních dnů

ZDARMA

17. Opakovaná technická prohlídka do 30 dnů (částečný rozsah)

350 Kč

18. Opakovaná technická prohlídka nad 30 dnů (plný rozsah)

540 Kč

19. Evidenční kontrola

490 Kč

20. Prohlídka před registrací vozidla

540 Kč

21. Před schválením technické způsobilosti (ze zemí mimo EU a EHP, přestavba, stavba vozidla)

540 Kč

22. Technický protokol (technická data)

1000 Kč

Měření emisí (SME 47.03.24)

23. Měření emisí zážehových motorů (benzín)

875 Kč

24. Měření emisí vnětových motorů (nafta)

875 Kč

25. Opakované měření emisí (nevyhovující emisní protokol z naší stanice)

540 Kč

Ceny vč. DPH platné od 1. 1. 2018

Při přistavení více jak 25 ks vozidel ceny dohodou

PŘIJÍMÁME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY!